Ing. Miloš Krump: Ovocné dřeviny - základní rozdělení
Ovocné dřeviny, které se pěstují v našich podmínkách lze rozdělit podle botanického charakteru na: jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce a drobné ovoce.

jádrovina

jádrovina

peckovina

peckovina

skořápkaté ovoce

skořápkaté ovoce

drobné ovoce

drobné ovoce


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Jádroviny
Jádroviny patří do čeledi Rosaceae. Z této skupiny se v našich podmínkách nejčastěji pěstují jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus), jeřáb (Sorbus), mišpule (Mespilus) a kdouloň (Cydonia).

Plody jádrovin se nazývají malvice. Semena jsou tzv. jádra, která jsou uložená v jádřinci.

Jabloň - plod

Jabloň - plod

Hrušeň domácí - plod

Hrušeň domácí - plod

Mišpule obecná, německá

Mišpule obecná, německá


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Peckoviny
Peckoviny náleží do čeledi Rosaceae, obdobně jako jádroviny. Plody peckovin jsou jednosemenné peckovice s dužnatým oplodím. Semena se nacházejí uvnitř tvrdé pecky.

Peckoviny se dále dělí na tyto druhy:
a) se slupkou hladkou neojíněnou, tzv, červené peckoviny, patří sem např. třešeň (Prunus), višeň (Prunus), mahalebka (Prunus)
b) se slupkou hladkou ojíněnou, tzv. modré peckoviny, což jsou slivoně (Prunus), jež se dále dělí podle vlastností plodů na švestky, pološvestky, slívy, renklody a mirabelky.
c) se slupkou plstnatou, sem patří meruňky, broskve a mandloně z rodu Prunus.
Mandloně bývají někdy též zařazovány mezi skořápkaté ovoce. Broskvoně se dále člení na pravé broskvoně a nektarinky.

Slivoň švestka - plod

Slivoň švestka - plod

Meruňka obecná - plod

Meruňka obecná - plod

Trnka obecná - plod

Trnka obecná - plod


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Skořápkaté ovoce
Skořápkaté ovoce čili skořápkoviny jsou plody, které jsou během růstu uzavřeny v zeleném polodužnatém oplodí. V době dozrávání oplodí praská a plody vypadávají. Skořápkaté ovoce má užitkovou část tzv. jádro, kryté pevnou skořápkou. Plody skořápkovin obsahují značné množství bílkovin, olejů, vitamínů a škrobů.

Mezi skořápkaté ovoce patří ořešák (Juglans), líska (Corylus), kaštanovník (Castanea) a mandloň (Prunus).
Juglans nigra - ořešák černý - plod

Juglans nigra - ořešák černý - plod

Castanea sativa - kaštanovník jedlý

Castanea sativa - kaštanovník jedlý


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Drobné ovoce
Drobné ovoce nebo též i bobuloviny mají plody bobule nebo souplodí. Souplodí je soubor plodů vzniklých z jednoho květu, který obsahoval více pestíků, které navzájem nestrostly. Souplodím je např. jahoda (Fragaria) nebo maliník (Rubus).

Mezi bobuloviny keřového vzrůstu patří např. rybíz, angrešt, maliník či ostružiník. Jahodník má nadzemní část bylinnou.

Mezi drobné ovoce patří rybíz, angrešt, jahodník, maliník, ostružiník, borůvka, bez černý, šípek velkoplodý a dřín.

Bobuloviny jsou vhodné jak pro přímou spotřebu tak i pro kompotování či zmrazování.

Ribes rubrum - Červený rybíz

Ribes rubrum - Červený rybíz

Rubus - ostružina - plod

Rubus - ostružina - plod


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR