Ing. Miloš Krump: Kukuřice cukrová - Zea mays convar saccharata
Kukuřice cukrová je jednoletá, cizosprašná rostlina z čeledi Poaceae. Hlavní kořenová masa dosahuje hloubky až 30 cm, avšak jednotlivé, málo větvené kořeny mohou dosahovat i hloubky okolo 1 m. Kořeny kukuřice jsou provazcovité a slouží především ke zvýšení stability rostliny. Stéblo dorůstá do výšky okolo 1,5 a je složeno z tzv. internodií. Z kolének vyrůstají kopinaté listy s velkými pochavami a krátkým obrveným jazýčkem. Ve střední části stébla vyrůstají z úžlabí listů samičí květy, klásky, jež jsou spojeny v klas měkkým vřetenem. Na klasovém vřetenu jsou obilky (zrna) uspořádána v deseti až dvanácti řadách. Samčí květy jsou pak tvořeny latou na vrcholu rostliny.

Semeno je obilka nejčastěji žluté nebo bílé barvy, v době zralosti jsou semena svraštělá.

Kukuřice cukrová se pěstuje pro zrno v mléčné zralosti, které se mrazí, steriluje nebo se případně mrazí celé klasy.

Sklizeň této kukuřice je plně mechanizovaná, klasy se nejprve odlistí, vytřídí odřežou se zrna a poté se čistí praním v pračce. Do zpracovatelského závodu se již přepravují v chladírenských vozech. Velice důležité je schlazení na teplotu okolo 0 až 5 °C, aby se zpomalila přeměna cukru na škrob.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Kukuřice cukrová - zrno (Zea mays convar saccharata)
Kukuřice cukrová - zrno (Zea mays convar saccharata)
jacktenrek: Hezky napsané smile Dělal jsem na brigádě na zpracovatelské lince na sladkou kukuřici a není nad čerstvou uvařenou cukrovou kukuřici smile Doplním, že od běžné kukuřice se dá na poli rozeznat šířkou řádku a rozestupem rostlin od sebe .. kukuřice na siláž či zrno pro výkrm je hustě nasetá, v užších řádcích, kde není takový požadavek na velikost rostliny a následně i zrn. Sklizeň probíhá okamžitě po dozrání do chladírenské zralosti, kdežto pro dobytek se může sklízet postupně až pomalu do vánoc smile
Ing. Miloš Krump: Kukuřice cukrová - Zea mays convar saccharata
Zea mays convar saccharata pochází ze Střední Ameriky. Pěstuje se hlavně pro zrna v mléčné zralosti, která se mrazí nebo sterilizují, mrazit se však mohou i celé klasy.

Zea mays convar saccharata se pěstuje z přímých výsevů. Výsev se provádí koncem dubna a počátkem května do dobře zpracované a vyhnojené půdy. Spon výsadby 60 až 70 cm x 20 až 40 cm a vysazuje se po 2 až 3 semenech. V době před a po odkvětu vyžaduje dostatek vláhy.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Další informace v článcích o rostlinách
Zea mays convar. saccharata - kukuřice cukrová Zea mays convar. saccharata - kukuřice cukrová
Kukuřice cukrová a její pěstování Kukuřice cukrová (Zea mays convar. saccharata) je jednoletá plodina dorůstající do výšky nejméně 75 až 170 cm a šířky 45 cm. Všechny odrůdy kukuřice patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Samčí a samičí květy se …
Osiva-semena.cz | 08.02. 2012