Ing. Miloš Krump: Řepka olejná - Brassica napus

Brassica napus  nebo též řepka ozimá vznikla patrně zkřížením brukve zelné (Brassica oleracea) a řepice olejné (Brassica campestris). Řepka ozimá vytváří mohutný kůlový kořen a velké množství postranních kořenů. Nadzemní část se objevuje ve dvou fázích - na podzim ve fázi listové růžice (tzv. fáze vegetativní) a na jaře v generativní fázi. Lodyha dosahuje do výšky 140 až 160 cm. Na lodyze vyrůstá v úžlabí lyrovitých listů zpravidla 6 až 8 větví prvního řádu, které se následně ještě větví. Květy řepky ozimé mají jasně žlutou barvu. Brassica napus - var. napus kvete nejčastěji v květnu a celé kvetení trvá asi 20 až 25 dnů. Plodem je dvouřadá šešule, která obsahuje asi 15 až 20 tmavě zabarvených semen.

Řepka ozimá náleží do čeledi Brassicaceae, je typickou dlouhodenní rostlinou a rostlinou včelomilnou, i když je z větší části samosprašná. Z hlavních polních plodin začíná kvést nejdříve.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus  var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus  var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus  var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus  var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus - var napus)
Řepka olejná (Brassica napus - var napus)
Ing. Miloš Krump: Řepka olejná - Brassica napus
Řepka ozimá patří mezi nejvýznamnější olejniny v České republice. Využívá se jako zdroj velice kvalitního jedlého oleje pro lidskou výživu, dále slouží např. k výroby margarínů a ztužených pokrmových tuků.

Extrahované šroty či pokrutiny se používají jako bílkovinný komponent v krmných směsích pro hospodářská zvířata.

Řepka má rovněž své specifické využití řepkového oleje v oleochemickém průmyslu, neboť slouží k výrobě bionafty a dalších biologicky degradovatelných mazacích či hydraulických kapalin.

Řepka ozimá působí pozitivně na půdní strukturu, neboť zvyšuje úrodnost půdy, odpleveluje pozemky, její pěstování je úspěšné i v imisně sírou zatížených oblastech, kde může být tzv. asanační plodinou. Řepka je včelomilná, žlutá barva květů je významným krajinotvorným prvkem, brání erozi půdy a zelená biomasa je velice významnou součástí zeleného krmení, především pro svoji ranost.
Editoval Miloš Krump (27.01. 2016 18:55:40)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
cz
Řepka olejná - květy (Brassica napus var napus)
Řepka olejná - květy (Brassica napus var napus)
cz
Řepka olejná - květy (Brassica napus var napus)
Řepka olejná - květy (Brassica napus var napus)
cz
Řepka olejná - semena (Brassica napus var napus)
Řepka olejná - semena (Brassica napus var napus)
Ing. Miloš Krump: Řepka olejná - Brassica napus
Řepku lze v některých případech považovat za plevel, neboť ji lze prakticky nalézt kdekoliv.
Editoval Miloš Krump (27.01. 2016 18:55:26)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Řepka olejná (Brassica napus var napus)
Ing. Miloš Krump: Řepka olejná - Brassica napus
Další názvy: brukev řepka
Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Řepka olejná (Brassica napus)
Řepka olejná (Brassica napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus)
Řepka olejná (Brassica napus)
cz
Řepka olejná (Brassica napus)
Řepka olejná (Brassica napus)
cz
Řepka olejná - semena (Brassica napus)
Řepka olejná - semena (Brassica napus)
cz
Řepka olejná - pole (Brassica napus var napus)
Řepka olejná - pole (Brassica napus var napus)