Provozní podmínky

Poslal(a) 01.01. 2006 17:34:52 (137894 čtenářů)

Úvodní ustanovení
Následující provozní podmínky (dále jen "PP") upravují podmínky užívání internetových stránek www.garten.cz (www.profizahrada.cz, www.about-garden.com, www.zahrada-cs.com, www.zahrada-sk.com, www.garden-en.com, www.garten-de.com, www.ogrod-pl.com, www.flora-cs.com, www.rostliny-cs.com, www.pestujeme-cs.com, www.encyklopedie-cs.com) (dále jen "Garten.cz") třetími osobami (dále jen "Čtenáři"). Majitelem a provozovatelem Garten.cz je ing. Miloš Vymazal (dále jen "Provozovatel").


Autorská práva a ochranné známky
Jakékoliv užití Garten.cz nebo jen části Garten.cz, které je jiné než pro osobní potřebu, a to zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování rozmnoženin, je možné pouze s písemným souhlasem Provozovatele. V těchto případech bude Garten.cz vždy uveden jako zdroj. Tento odkaz na zdroj musí být přímý, tj. bez přesměrování. Bez výše uvedeného souhlasu a zároveň uvedení zdroje není povolena jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Garten.cz, a to i šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoliv databázích. Jsou zakázány všechny zásahy do technického nebo věcného charakteru Garten.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Garten.cz.

Názvy produktů, programových produktů, firem, apod. použité na Garten.cz mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Nositelem autorských práv jsou autoři textů a fotografií.

Obsah stránek
Veškerý obsah Garten.cz má pouze informativní charakter. Obsah Garten.cz je získáván ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Garten.cz.

Vyloučení odpovědnosti a záruk
Každý Čtenář navštěvuje Garten.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Garten.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Garten.cz, za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Garten.cz. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení jakýchkoliv právních předpisů a práv třetích osob jakýmkoliv Čtenáři, příp. třetí osobou.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami
Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Garten.cz, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Garten.cz, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Ochrana dat a osobních údajů
Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu Čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při registraci uživatelů). Dobrovolným poskytnutím dalších osobních údajů dávají Čtenáři souhlas k tomu, aby Provozovatel s poskytnutými údaji nakládal v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám, správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti Garten.cz. Registrace uživatelů je dobrovolná. Uživatelem vložená data mohou být na stránce uživatele Garten.cz v závislost na druhu uživatele částěčně zveřejněna. Kompletní zadané údaje se zveřejňují na stránce uživatele Garten.cz pouze u autorů článků, se kterými je tato stránka odsouhlasena při prvním vložení článku. Uživatelé mohou sami kdykoliv provést zrušení této své dobrovolné registrace, případně mohou písemně požádat o změnu údajů nebo zrušení celé registrace přímo Provozovatele.

Další podrobnější informace najdete na stránce Ochrana osobních údajů

Při vstupu na Garten.cz automaticky sledujeme a ukládáme informace technického charakteru, které nám umožňují vytvářet, sledovat a hodnotit statistiku návštěvnosti. Technickými informacemi rozumíme IP adresu návštěvníka, denní počet přístupů návštěvníka, délku jejich setrvání na jednotlivých stránkách a další. K tomuto sledování využíváme službu Google Analytics a Toplist.cz.

Tyto webové stránky používají soubory cookie. "Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na Garten.cz dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

Web je financován především z reklamy. Z těchto důvodů jsou vkládány do stránek reklamní prvky, jejichž přesný obsah nemůžeme bohužel přímo ovlivnit. Jedná se např. o Google Adsense, Seznam Sklik, CJ.com, Heureka.cz, Digitalad.cz a řadu dalších.

Elektronická komunikace
Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Čtenářům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou PP platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Garten.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto PP kdykoliv změnit.

Články: provozní podmínky

06.01. 2009
29.11 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)
09.05. 2011
29.11 kB čtenářů
Bazény - sezona od května do září
26.03. 2018
7.20 kB čtenářů
Jezírko bez problémů
04.12. 2008
32.96 kB čtenářů
Vegetační střecha
12.06. 2010
24.31 kB čtenářů
Lithium-iontové akumulátory - silné, lehké výkonné
17.01. 2010
39.77 kB čtenářů
Výchovný řez stromů (3)
16.01. 2009
28.57 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)